Banner Appbeside

Wallet Story แอปพลิเคชันคำนวณรายรับ – รายจ่ายที่น่าใช้งานประจำปี 2020

Wallet Story แอปพลิเคชันคำนวณรายรับ – รายจ่ายที่น่าใช้งานประจำปี 2020

          ทุกวันนี้ เรื่องของการทำบัญชีรายรายรับจ่ายในแต่ละเดือน เป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงาน นักเรียน นักศึกษา ก็จำเป็นต้องมีการจดบัญชีราย รายจ่ายของแต่ละเดือน เพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าเงินที่เข้ามากระเป่าเราแต่ละเดือนหมดไปกับค่าอะไรบ้าง แต่การที่จะหาแอปที่น่าใช้สักอัน ก็ดูเป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะการที่จะรู้ว่าแอปไหนดีไม่ดี เราก็ต้องลองโหลดมาใช้งานก่อน แต่ในวันนี้ บทความของเราจะมาแนะนำแอปตัวนึงที่น่าใช้งานสำหรับการคำนวณรายรับ รายจ่ายของคุณ นั่นคือ Wallet Story แอปดีที่น่าใช้ที่สุดในปี 2020

Wallet Story แอปพลิเคชันคำนวณเงินในระบบสากล

           สำหรับความโดเด่นของแอปตัวนี้ที่ทำให้ตัวแอปมีความแตกต่างจากแอปอื่น คือ เป็นแอปบันทึกค่าใช้จ่ายที่พัฒนาโดยต่างประเทศ ฉะนั้น ค่าเงินของแอปนี้จึงใช้สกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น และการบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละครั้ง จะมีการผูกไว้กับช่องทางการเข้าออกของเงินอื่น ๆ อาทิเช่น การรับ-จ่ายเงินสด ผูกกับบัญชีธนาคาร ระบบคำนวณรายรับรายจ่าย ผูกบัตรเครดิต และการชำระหนี้สิน ซึ่งเราต้องผูกสิ่งเหล่านี้ไว้กับระบบของแอป แอปถึงจะสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้

Wallet Story แอปพลิเคชันคำนวณรายรับ – รายจ่ายที่น่าใช้งานประจำปี 2020

วิธีการใช้งาน Wallet Story

สำหรับวิธีการใช้งาน ให้เริ่มจากการจดบันทึกข้อมูลทางการเงินในหมวดหมู่ “My transactions” โดยเราจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

  • Date and time – ตรงนี้จะต้องระบุค่าใช้จ่ายแบบรายวัน โดยระบุ วัน/เดือน/ปี และเวลา
  • Category – ตรงนี้จะระบุประเภทของค่าใช้จ่ายในแต่วันว่าใช้จ่ายไปกับค่าอะไรบ้าง โดยต้องเลือกตามหมวดหมู่ที่กำหนด เช่น อาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าภาษี ส่งเงินให้ครอบครัว ฯลฯ และเมื่อเลือกหมวดหมู่แล้ว ก็ให้เลือกด้วยว่าใช้จ่ายอะไรบ้างในหมวดหมู่นั้น ยกตัวอย่างเช่น ค่าอาหารต่อวัน 300 บาท ก็ต้องแยกลิสต์รายการอีกว่า กินอะไรไปบ้างในแต่ละวัน และราคาอาหารแต่ละประเภทราคาเท่าไหร่
  • Amount – ขั้นตอนตรงนี้ จะเป็นขั้นตอนคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งเงินเข้าบัญชีและเงินออกบัญชี

นอกจากนี้ ยังสามารถระบุถึงตำแหน่งที่ใช้จ่ายเงินได้ด้วย เช่น เราใช้จ่ายเงินจำนวน 500 บาทในการซื้อรองเท้าที่ห้างสรรสินค้าแห่งหนึ่ง ระบบก็ระบุตำแหน่งที่มีการซื้อขาย และมีการบันทึกโน้ตได้ด้วยว่าใช้จ่ายไปกับอะไร ราคาเท่าไหร่ ที่ไหน และเวลาใด และยังสามารถบันทึกเป็นภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานของการใช้จ่ายจริงได้ด้วย

อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ตัวแอปมีความน่าสนใจมากขึ้น คือ มีระบบฝากเงินอัตโนมัติคล้ายกับการเปิดบัญชีเงินฝาก ซึ่งระบบจะใช้วิธีผูกกับช่องทางธนาคารของคุณ เป็นตัวช่วยให้คุณสามารถเก็บเงินฝากได้อย่างมีวินัยมากขึ้น

ขอขอบคุณเครดิตภาพจาก Google Play