Banner Appbeside

ตารางเวลา แอปพลิเคชันมือถือ สำหรับจัดตารางการทำงาน

          ทุกวันนี้มี แอปพลิเคชันมือถือ สำหรับการจัดตารางชีวิตมากมาย

ไม่ว่าจะเป็น จัดตารางเรียน จัดตารางชีวิตประจำวัน จัดตารางการทำงาน

หรือบางทีก็รวมกันมาไว้ในแอปพลิเคชันตัวเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 

          แต่สำหรับการจัดตารางการทำงานนั้น ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่มีรายละเอียดมากกว่า

จึงจำเป็นต้องมีแอปที่แยกออกมาต่างหาก เพื่อไม่ให้ข้อมูลประจำวันกับการทำงานแยกส่วนกันอย่างชัดเจน 

อย่างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “Timesheet” ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบมาสำหรับการจัดตารางการทำงานเป็นพิเศษ

Timesheet

          Timesheet เป็นแอปพลิเคชันมือถือ ไว้สำหรับการเช็คตารางการทำงาน

โดยภายในจะมีฟังก์ชันสำหรับการบันทึกเวลาการทำงานเป็น รายวัน ครึ่งเดือน รายเดือน และรายปี

ซึ่งจำเป็นต้องระบุตามระยะเวลาของแต่ละโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสิ่งที่ต้องระบุในตารางการทำงาน มีดังนี้

  • ชื่อโครงการ
  • ลูกค้า
  • เวลาเข้า – เวลาออก
  • เวลาหยุดพัก
  • ชั่วโมงการทำงาน
  • ตราชั่วโมง
  • อัตราโบนัส
  • สถานะ

          สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดตารางการทำงานในแต่ละวัน เดือน หรือปี

Timesheet

 

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

          เพื่อให้การทำงานได้ประสิทธิภาพที่เต็มรูปแบบ การคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้กัน

ซึ่งจำเป็นต้องระบุ “ระยะต้นทาง” ไปจนถึง “ระยะปลายทาง” อัตราค่าบริการของการเดินทาง

 

          เมื่อได้ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วน ข้อมูลจะถูกบันทึกเป็นตารางแผนภูมิ

ซึ่งจะแบ่งเป็น “แผนภูมิแท่ง” และ “แผนภูมิเส้น”

เพื่อให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพโดยรวมว่า ในแต่ละวัน หรือเดือน หรือปี เราได้ทำอะไรกับงานไปบ้าง

รายรับ-รายจ่ายในแต่ละงานเท่าไหร่

 

          Timesheet นอกจากฟังก์ชันด้านการจัดตารางงานแล้ว ยังมีสามารถบันทึกการชำระหนี้สินได้อีกด้วย

โดยจะเป็นในลักษณะของใบแจ้งหนี้ออนไลน์ ที่ได้ระบุรายละเอียดของหนี้สินทั้งหมด ยอดหนี้ค้างชำระ และยอดหนี้ที่ชำระแล้ว ซึ่งเป็นหลักฐานชั้นดีในการดูใบชำระหนี้สิน

Timesheet

แอปพลิเคชัน Timesheet เหมาะกับใครบ้าง

          สำหรับ แอปพลิเคชันมือถือ ตัวนี้ ถือได้ว่าออกแบบมาสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะ

โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท คือ คนทำงานอิสระและคนทำงานประจำ

  • คนทำงานประจำ

สำหรับคนทำงานประจำ ซึ่งมีตารางงานที่แน่นอนในแต่ละวัน ส่วนใหญ่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนัก แต่การบันทึกตารางการทำงาน ก็เป็นสิ่งที่ดีที่คุณสามารถมาดูได้ว่าในแต่ละวัน งานที่ทำไปมีอะไรบ้าง ได้ผลอย่างไร รวมถึงโอกาสการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานในอนาคต

 

  • สำหรับคนทำงานอิสระและฟรีแลนซ์

กลุ่มคนประเภทนี้ เหมาะกับการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่รับงานมาจากหลากหลายบริษัท ต้องเป็นคนจัดตารางงาน รวมถึงรายรับ-รายจ่ายด้วยตัวเอง ทำให้การมีตารางงานที่เป็นระบบ จะช่วยในเรื่องของการจัดการเวลาการทำงานได้เป็นอย่างดี

 

 

 

ขอบคุณเครดิตภาพจาก Google Play