Banner Appbeside

Fabulous แอปพลิเคชันมือถือ ตัวช่วยพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

Fabulous

          Fabulous เป็นแอปพลิเคชันมือถือ ที่พัฒนามาเพื่อใช้ในเรื่อง Quality of life improvement

หรืออีกนัยหนึ่งคือ แอปพลิเคชั่นการตั้งเป้าหมายชีวิต เพื่อพัฒนาตัวคุณให้มีชีวิตอย่างมีคุณภาพและประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้

 

          แม้ว่าสังคมในยุคปัจจุบัน จะถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในทุกวัน

แต่สภาพสังคม รวมถึงตัวบุคคล กลับไม่ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีพอ

ซึ่งสาเหตุก็เกิดจากหลายปัจจัย

ไม่ว่าจะเป็น การไม่มีวินัยในตนเอง ความเครียด การดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพทางจิตใจที่ย่ำแย่ลงทุกวัน

ทั้งหมดที่ว่ามานี้ เป็นเพราะตัวเราเกิดความละเลย จนไม่ได้ให้ความสำคัญหรือใส่ใจในการทำมันอย่างจริงจัง

 

          ทำให้เกิดแอปพลิเคชันมือถืออย่าง Fabulous ที่เกิดขึ้นมา

เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม ให้ดำเนินชีวิตที่มีแบบแผนในการใช้ชีวิต

เพื่อเป้าหมายของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

หลักการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือ Fabulous

 

          เริ่มต้นฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือ Fabulous โดยให้คุณกำหนดพื้นฐานของชีวิตคุณ

รวมถึงเป้าหมายที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ

เช่น การพัฒนารูปร่าง หน้าตา –  เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารทีดีต่อสุขภาพ

รวมถึงการเข้านอนให้ตรงเวลา

Fabulous

            การพัฒนาและฟื้นฟูสุขภาพของจิตใจ – โดยให้ใส่ใจถึงปัญหาหลักที่สำคัญในการทำลายสุขภาพจิตใจ

นั่นก็คือ ความเครียด

ซึ่งจะมีการแนะนำถึงวิธีการบำบัดความเครียดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเบื้องต้น

เช่น หาอะไรทำเพื่อลดความเครียด ดื่มน้ำชา

 

การตั้งเป้าหมายในชีวิต – เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการใช้ชีวิต ซึ่งคุณจำเป็นต้องทำบันทึก

เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งเป้าหมายของตัวคุณเอง โดยอาจจะมีหลายเรื่องก็ได้

 

          แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องมีการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ

จดบันทึกไอเดียในการทำสิ่งต่างๆ และต้องมีพัฒนาการต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่ทุกเมื่อ

เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป็นไปตามแผนการที่ตั้งใจไว้อย่างเป็นระบบ

Fabulous

รีวิวการใช้งานแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งานจริง

 

          ต้องบอกเลยว่า Fabulous เป็นแอปพลิเคชันมือถือที่มีประโยชน์ อย่างมาก

ซึ่งวัดจากยอดดาวน์โหลดที่มากถึง 10 ล้านกว่าคน มีคะแนนรีวิว 4.5 ดาว และคะแนนรีวิวมากกว่ามากกว่า 3 แสนรีวิว

 

          ซึ่งความคิดเห็นของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ จะเป็นไปในทิศทางที่ดี เพราะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ชีวิตมีแบบแผนในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

รู้สึกมีแรงบันดาลใจในการทำเรื่องราวต่างๆ ช่วยสร้างวินัยในการใช้ชีวิต

ผ่านการทำเควสจากระดับเล็กไปจนถึงใหญ่ ซึ่งเป็นการฝึกการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับที่ไม่ยากจนเกินไป

และที่สำคัญยังสนุกต่อการใช้งานอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณเครดิตภาพจาก Fabulous