Banner Appbeside

BabySparks แอปพลิเคชันมือถือ ตัวช่วยในการเลี้ยงลูกน้อย สำหรับคุณแม่มือใหม่

          BabySparks แอพพลิเคชันมือถือ ที่เป็นเหมือน ผู้ช่วยในการเลี้ยงลูกน้อย สำหรับคุณแม่ที่เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกมาบ้างแล้ว

หรือคุณแม่มือใหม่ที่เพิ่งมีลูกน้อย ซึ่งยังขาดประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก จึงจำเป็นอย่างยิ่งกับการหาตัวช่วยสักอย่างไว้สำหรับเป็นที่ปรึกษาในการเลี้ยงเด็ก

 

 

วิธีการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือ BabySparks

 

          วิธีการทำงานของตัวแอป จะเริ่มตั้งแต่ให้ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลของลูกไว้ในระบบ เช่น วันเกิด อายุ เพศ น้ำหนัก โรคประจำตัว (ถ้ามี) รวมถึงข้อมูลบางส่วนของคนเป็นแม่

BabySparks

          เมื่อได้ข้อมูลมาในระบบแล้ว ก็จะมีการจัดโปรแกรมกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวัน ซึ่งการจัดกิจกรรมที่ว่า ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลของที่ได้ใส่ไว้ก่อนหน้า สำหรับการจัดกิจกรรม

จะแบ่งเป็นของวันนี้ และของวันพรุ่งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อตัวพ่อแม่ในการเตรียมตัวสำหรับการทำกิจกรรมในวันต่อไป

ตัวอย่างกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาสำหรับลูกน้อย

  • Gross Motor

Gross Motor เป็นพัฒนาการด้านการหัดคลานของเด็กทารก ซึ่งจะมีการบอกไว้อย่างชัดเจนถึงการฝึกให้ทารกคลาน ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการฝึก รวมถึงวิธีการจับตัวทารกให้สามารถคลานได้ในลักษณะท่าทางต่าง ๆ

 

  • Cognitive

ฝึกสมองให้ลูกน้อยได้เรียนรู้และจดจำสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่การจดจำสิ่งของ จดจำคำพูดจากพ่อหรือแม่ เลียนแบบสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น

BabySparks
  • Speech

ทักษะด้านการพูด เป็นทักษะที่ต้องฝึกตามช่วงอายุ โดยในบทเรียนที่จัดขึ้นมานั้น จะมีการจัดกิจกรรมการฝึกพูดแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามระยะเวลาและช่วงอายุของเด็ก

 

  • Sensory

ทักษะด้านกาสัมผัสสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  เช่น การได้กลิ่น  การได้ยิน การสื่อสาร รวมถึงการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อดูปฏิกิริยาตอบกลับของเด็กน้อย

 

  • Social Emotional ทักษะการมีปฏิกิริยาต่อสังคมหรือสิ่งรอบข้าง
BabySparks

          จากตัวอย่างกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นด้วยระบบแอปพลิเคชัน ข้อมูลทุกอย่างจะถูกบันทึกเป็นตารางพัฒนาการของเด็ก  

ทั้งแบบตารางพัฒนาการ และกราฟ ทำให้สามารถเห็นภาพพัฒนาการได้ชัดเจน รวมถึงมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดเมื่อเด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้าหรือเร็วกว่าปกติ

 

          นอกจากกิจกรรมที่ว่ามา ยังมีการเปิดสอนเป็นคลาสโดยเฉพาะ โดยจะต้องเข้าเรียนแบบออนไลน์ เรียนผ่านวิดีโอจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องแม่และเด็ก มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

 

 

อัตราค่าบริการของ แอปพลิเคชันมือถือ BabySparks

 

แบบรายเดือน :  150 บาท/เดือน

แบบรายปี : 75 บาท/ปี

แบบครั้งเดียว ครบเซต 1,825 บาท/ครั้ง

**พิเศษ โปรโมชันสำหรับผู้กดติดตาม จ่าย 70.83 บาท/เดือน

 

 

 

 

 

ขอบคุณเครดิตภาพจาก Google Play