Banner Appbeside

Application ช่วยเหลือผู้พิการ

         ปัจจุบันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีและวิวัฒนาการเพื่อการสื่อสารนั้นก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้งานทั้งหลายกลุ่มให้ได้เข้าถึงและใช้งานง่ายสะดวก ครอบคลุม และในขณะเดียวกันก็มีแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการอีกด้วย มาดูกันดีกว่าว่ามีแอพพลิเคชั่นอะไรบ้าง

Read for Blind (iOS / Android)

          แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาหรือช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่มุ่งหวังจะช่วยเหลือและให้เพิ่มโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและอยู่ในสังคมได้ ด้วยการร่วมกันสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดฟังทั้งรูปแบบบทความสั้น ๆ จาก เว็บไซต์, แมกกาซีน, หนังสือพิมพ์ หรือคอลัมน์ที่น่าสนใจให้ผู้พิการได้ฟัง

Application ช่วยเหลือผู้พิการ

ขอบคุณภาพจาก it24hrs

SQR (Sign Language 2D Barcode for the Deaf) ระบบปฏิบัติการ IOS/ANDROID

          แอพพลิเคชั่น ที่สร้างขึ้นเพื่อคนพิการทางการได้ยิน เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้คนหูหนวกได้เข้าถึงข่าวสาร และเอกสารทางราชการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจัดทำหนังสือเรียนและเอกสารที่ติดบาร์โค้ดสองมิติสำหรับการใช้งานผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชั่นสำหรับคนพิการทางการได้ยิน

Application ช่วยเหลือผู้พิการ

ขอบคุณภาพจาก nectec

BlindTool ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ ANDROID

         แอพพลิเคชั่นเพื่อสำหรับคนพิการทางการมองเห็น เพียงแค่ผู้ใช้หันโทรศัพท์มือถือไปรอบ ๆ แอพพลิเคชั่นก็จะตรวจจับวัตถุที่มีในฐานข้อมูลก็จะอ่านออกเสียงว่าวัตถุนั้นคืออะไร ที่สำคัญคือสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต

Application ช่วยเหลือผู้พิการ

ขอบคุณภาพจาก thisable

Visible Note ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ ANDROID

          แอพนี้ได้รับการพัฒนาจากการร่วมมือกันของง DTAC กับ The Leo Burnett Group เพื่อให้เด็กพิการทางสายตาได้เรียนดนตรีคลาสสิค โดยให้ผู้ใช้งานสั่งการด้วยเสียงหรือการสัมผัสหน้าจอในการเลือกเพลง เล่นเพลง หยุดเพลง ย้อนกลับหรือเลื่อนไปข้างหน้า และฟังโน๊ตได้โดยไม่ต้องใช้มือคลำอักษรเบรลล์ที่เป็นโน๊ตเพลง ทำให้สะดวกมากขึ้น และไม่เป็นอุปสรรคที่ผู้พิการทางสายตาจะเล่นดนตรี

Application ช่วยเหลือผู้พิการ

ขอบคุณภาพจาก admanawards

Be my eyes ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ IOS

          แอพพลิเคชั่นเพื่อคนพิการทางการมองเห็น โดยจะถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยรอบ จากนั้นแปลออกเป็นภาพและเสียงให้อาสาสมัคร ช่วยทำการอธิบายสภาพแวดล้อมโดยรอบที่คนพิการคนนั้นยืนอยู่กลับมา เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการช่วยเหลือ แต่แอพพิเคชั่นนี้ รองรับแต่ระบบปฏิบัติการแบบ IOS อย่างเดียว

Application ช่วยเหลือผู้พิการ

ขอบคุณภาพจาก macthai

TTRS VDO ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ IOS/ANDROID

          แอพฯ ที่ช่วยแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเพื่อคนพิการทางการได้ยิน ที่ใช้สื่อสารด้วยภาษามือ กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพผ่านระบบวิดีโอคลอ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านตู้บริการ  TTRS ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อระบุพิกัดตำแหน่งที่แจ้งเหตุ ซักถามอาการ และให้คำแนะนำสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งปัจจุบันมี 18 จังหวัดที่ให้บริการดังกล่าว ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก อุบลราชธานี สมุทรปราการ นนทบุรี  สุราษฎร์ธานี  สมุทรสาคร เชียงราย ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองบัวลำภู เชียงใหม่ สงขลา นครพนม กรุงเทพมหานคร และในอนาคตจะพัฒนาให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง

Application ช่วยเหลือผู้พิการ

ขอบคุณภาพจาก nectec

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก Nectec / medium